Loading...

tu dien dieu khien

InEmail
Mô tả

  Tủ điều khiển giếng bơm này dùng đê điều khiển 2 hoặc nhiều hơn 2 bơm hoạt động luân phiên. Hoạt động theo nguyên tắc:

- Theo tín hiệu báo mực nước của rơ le mực nước

- Theo timer điều khiển

- theo chế độ bằng tay.

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.
Back to Top