Loading...

Hệ Thống Chống Sét

InEmail
Mô tả

Thi công hệ thống chống sét, hệ thống thu sét, Cột thu lôi, hay cột chống sét là một thanh kim loại hoặc vật bằng kim loại được gắn trên đỉnh của một nhà xưởng, tòa nhà, điện ngoại quan bằng cách sử dụng một dây dẫn điện để giao tiếp với mặt đất hoặc "đất" thông qua một điện cực, thiết kế để bảo vệ tòa nhà trong trường hợp sét tấn công.

Sét sẽ đánh xuống mục tiêu là trình xây dựng và sẽ đánh vào cột thu lôi rồi được truyền xuống mặt đất thông qua dây dẫn, thay vì đi qua tòa nhà, nhà xưởng nơi nó có thể bắt đầu một đám cháy hoặc giật điện gây ra. Đây là một công cụ rất hữu ích với con người, có thể giúp chúng ta giảm thiểu nguy cơ từ sét.

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.
Back to Top