Loading...

Tủ điều khiển máy bơm tại chỗ

InEmail
Mô tả

  Tủ điều khiển máy bơm tại chỗ có tác dụng:

- Chịu sự điều khiển bằng chế độ bằng tay hay tự động từ tủ điều khiển trung tâm

- Điều khiển co lập tại vị trí giếng bơm nhưng vẫn đưa tín hiệu hoạt động về tủ điều khiển trung tâm

- Có thể cách ly khỏi sự điều khiển của tủ trung tâm để thuận tiện cho quá trình bảo hành và sửa chữa.

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.
Back to Top