Loading...

- Hệ thống tiếp địa, bãi tiếp địa, hệ thống tiếp đất, bãi tiếp đất, hệ thống nối đất...  là thành phần không thể nào thiếu đối với hệ thống kim thu sét, cũng như hệ thống nối đất an toàn điện. 

- Để hệ thống kim thu sét, hệ thống cột thu lôi, hệ thống chống sét... hoặc hệ thống nối đất an toàn điện, hệ thống chống dòng rò điện.... để bảo vệ sức khoẻ, cũng như tính mạng con người thì cần phải có hệ thống tiếp đất thật sự tốt, đạt yêu cầu và độ bền cũng như giá trị điện trở đất ổn định nhất. 

Back to Top